RGPC.SOLUTIONS PREMIUM CLUB

Zachęcaj do składania zamówień na artBHP.pl i zarabiaj!

Zdobywaj punkty i wymieniaj na atrakcyjne nagrody, w tym zasilaj swoją kartę MASTERCARD

Jak otrzymać Nagrodę?

 1. Wpisz Kod Partnera w zamówieniu (jeśli nie posiadasz kodu, przystąp do programu)
 2. Odbierz towar i zapłać za niego.
 3. Zamień Punkty na Nagrody!

Gratulujemy! Zrobiłeś pierwszy krok - zostałeś Partnerem artBHP.pl!

Teraz powinieneś zachęcić kogoś, aby dokonał zakupu na artBHP.pl z użyciem Twojego indywidualnego kodu Partnerskiego.

Jeśli to zrobi, otrzymasz 15% prowizji od transakcji, a osoba, która użyła Twojego kodu 5% prowizji i 5% w formie nagrody dla firmy.

Kiedy zaprosisz kogoś do programu, otrzymasz 3% prowizji od każdej transakcji każdego ze znajomych.

Szczegóły programu

Przystąpić do RGPC.solutions (zwanego dalej Programem) można poprzez złożenie zamówienia na stronie https://www.artbhp.pl. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowane stosowne zaproszenie do Programu, które zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Przystąpienie do Programu możliwe wyłącznie poprzez przyjęcie zaproszenia.

Osoba, która przystąpiła do Programu staje się Partnerem artBHP.pl (zwanym dalej Partnerem) i uzyskuje swój Kod Partnerski (zwany dalej Kodem).

Osoba będąca Partnerem w ramach Programu może innej osobie wygenerować na stronie

https://RGPC.solutions zaproszenie do Programu, które zostanie przesłane na adres e-mail zapraszanej osoby.

Osoba, która przyjęła zaproszenie do Programu

od Partnera, staje się Znajomym Partnera.

Znajomym Partnera automatycznie zostaje również osoba, która przy składaniu zamówienia (zwana Zamawiającym) na stronie https://www.artbhp.pl użyła Kodu Partnera, pod warunkiem, że przystąpiła do Programu.

Znajomy Partnera otrzymuje swój własny Kod i staje się Partnerem. Może teraz pozyskiwać swoich Znajomych.

Partner, którego Kodu użyto w zamówieniu złożonym na artbhp.pl otrzymuje nagrodę o wartości 15% kwoty tego zamówienia.

Zamawiający, który używa Kodu swojego Partnera

do składanych zamówień na artbhp.pl, może otrzymać nagrody o wartości 5% kwoty zamówienia.

W przypadku podania Kodu

na artbhp.pl Firma, na którą składane jest zamówienie, uzyskuje 5% rabatu od zamieszczonych na tej stronie cen.

W przypadku, gdy Partner składa zamówienia bezpośrednio na Firmę (jest również Zamawiającym), może otrzymać 15% prowizji za użycie swojego Kodu oraz 5% za składającego zamówienie (Zamawiającego), używając ponownie swojego Kodu. Partner uzyska powyższe prowizje w przypadku, gdy nie jest to Firma, dzięki której przystąpił do Programu po wpisaniu Kodu Partnera, który zaprosił go do Programu lub odłączył się od niego.

Partner na stronie https://RGPC.solutions może dokonać zmian o jakiej wartości zostaną przyznane nagrody:

 • z 15% dla Partnera na wartość z zakresu od 2% do 20%
 • z 5% dla Znajomego Partnera (Zamawiającego) na wartość z zakresu od 0% do 20%
 • z 5% rabatu dla Firmy na wartość z zakresu od 3% do 20%.

Wartość przyznanych nagród może sumarycznie wynieść 25%.

Partner otrzymuje także nagrody o wartości 3% kwoty zamówienia złożonego na artbhp.pl z użyciem Kodu jego Znajomego.

Warunkiem otrzymania nagrody przez Partnera, Znajomego Partnera, Zamawiającego jest przystąpienie do Programu.

Jeżeli Znajomy Partnera użyje swojego Kodu do zamówienia składanego na artbhp.pl na Firmę, dzięki której otrzymał zaproszenie do Programu (czyli przy składaniu pierwszego zamówieni na tę Firmę użył Kodu Partnera, którego jest Znajomym) otrzymuje nagrody o wartości 5% kwoty zamówienia. W tym przypadku Partner, który zainteresował Programem Znajomego otrzymuje nagrody o wartości 15% kwoty zamówienia.

W przypadku, gdy Znajomy nie chce, aby Partner otrzymywał nagrody za jego transakcje, należy w panelu zarządzania Programem zaznaczyć opcję „Odłącz mnie od Partnera”. Odłączenie skutkuje także utratą przez Partnera nagród o wartości 15% kwoty zamówień składanych na Firmę, dzięki której Znajomy Partnera przystąpił do programu.

W sytuacji, gdy Znajomy Partnera, pozyskał swojego Znajomego i użyje jego Kodu do zamówień składanych na Firmę dzięki której został zaproszony do Programu, to wtedy Znajomy Partnera otrzyma 5% kwoty zamówienia, Partner 15% kwoty zamówienia, zaś ten Znajomy, którego Kod został wpisany nie otrzyma nagrody. Jest to traktowane jako próba ominięcia w transakcji Partnera, którego Kodu pierwszy raz użył Znajomy na daną firmę przystępując do Programu.

Nie jest możliwa sytuacja, w której Partner staje się Znajomym swojego Znajomego, a Znajomy staje się Partnerem swojego Partnera.

Nagrody naliczane od wartości złożonych zamówień są przyznawane w postaci Punktów Premium. Po realizacji zamówienia (opłaceniu go i odebraniu towaru) do danej faktury naliczane są tymczasowe Punkty Premium (zwane TP). W ciągu 3 dni nastąpi zamiana TP na punkty do rozliczenia (zwane PDR), które można wykorzystać na nagrody.

Nagrody są otrzymywane wyłącznie za sprzedaż towarów od wartości netto. Do sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy towarów jak i innych kosztów wyszczególnionych na fakturach związanych z realizacją danego zamówienia.

W przypadku realizacji mniejszej ilości towaru niż zamówiono, zwrotu towaru czy wystawienia korekty, ilość punktów (należna kwota) zostanie proporcjonalnie pomniejszona o przyznaną nagrodę do nieodebranego/ zwracanego towaru. Dodatkowo nadane punkty (kwota) zostaną zmniejszone o koszty związane ze zwrotem towaru.

W przypadku zwrotu towaru czy wystawienia korekty po odebraniu nagrody (rozliczeniu punktów), RAW-POL uprawniony jest do rozliczenia kosztu wydania nagrody z różnicy niewykorzystanych Punktów Premium, jeśli osoba posiada punkty, lub wystawienia faktury kosztowej nabywcy Towaru pokrywającej koszt wydania nagrody.

Istnieje możliwość zwiększenia wartości nagrody. Zwiększenie ilości punktów czy kwoty przy składaniu zamówienia powoduje podniesienie ceny sprzedawanych produktów. Wartość, o którą została zwiększona wartość nagrody, przekazywana jest dla Zamawiającego.

Wypłata prowizji: w formie nagród, w tym przelew środków na kartę płatniczą MASTERCARD w ramach programu RGPC.solutions.

Do Programu może przystąpić osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, podmiot gospodarczy czy też osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Uczestnik Programu zobowiązany jest do doliczenia do swoich przychodów kwoty równowartości otrzymanej nagrody i zapłaty podatku dochodowego.

Program Partnerski RGPC.solutions ważny jest do czasu ogłoszenia zakończenia Programu na stronie https://RGPC.solutions. Po zakończeniu Programu w terminie do 3 miesięcy można złożyć zlecenie wydania nagrody. Po tym terminie Punkty Premium ulegną skasowaniu i nie będzie za nie przysługiwało wydanie nagrody.

Punkty Premium można rozliczyć w trakcie trwania Programu maksymalnie w terminie 12 miesięcy od ich uzyskania. Po tym terminie Punkty Premium ulegają skasowaniu, za co nie przysługuje rekompensata.

Do komunikacji z klientem w ramach projektu RGPC.solutions służy strona https://RGPC.solutions.

Ponadto do Programu można przystąpić składając zamówienie przez stronę rawpol.com.

Z Programu na rawpol.com może korzystać tylko Zamawiający. W programie na rawpol.com nie ma Partnera ani Znajomego.

Do Programu można przystąpić na koniec składania zamówienia. Również na koniec składania zamówienia dana osoba, która przystąpiła do Programu, podaje Kod, który otrzymała.

Określona ilość Punktów Premium w trakcie składania zamówienia podana jest na stronie rawpol.com.

Istnieje możliwość zamiany niewykorzystanych punktów Gold Points (GP) w terminie 3 dni od zakończenia miesiąca na Punkty Premium, gdzie 10 GP równe jest 300 PP. Na stronie rawpol.com w zakładce dotyczącej programu lojalnościowego Gold Points znajduje się opcja umożliwiająca zamianę punktów GP na Punkty Premium.

Zamówienie, w którym naliczono Punkty Premium, nie powoduje zmiany progu cenowego Klienta w tym zamówieniu, ale jego wartość wlicza się do obrotu.

Naliczenie punktów czy też prawo do odbioru nagrody w tym przekazania środków na kartę premiową MASTERCARD następuje do zamówień składanych przez stronę rawpol.com oraz artbhp.pl.

RAW-POL zastrzega sobie prawo do zablokowania/usunięcia z Programu uczestnika, który swoimi działaniami godzi w dobre imię firmy RAW-POL lub w stosunku do którego napływają uzasadnione skargi od pozostałych uczestników Programu.

ZYSKUJ JESZCZE WIĘCEJ!

DLACZEGO SPRZEDAŻ W MODELU PROWIZYJNYM?

 • Nie musisz posiadać własnego magazynu i ponosić kosztów jego utrzymania
 • Nie ryzykujesz nietrafionych zapasów czy przeterminowania produktów
 • Nie obsługujesz reklamacji - my załatwiamy wszystko za Ciebie
 • Nie ponosisz kosztów utrzymania biura obsługi klienta
 • Nie musisz finansować sprzedaży więc nie ponosisz kosztów i ryzyka z tym związanego
 • Nie inwestujesz pieniędzy! Tylko podtrzymujesz relacje

JAKIE ZYSKI DAJE PROGRAM PROWIZYJNY DLA PARTNERA?

15% prowizji od obrotu oraz 3% od obrotu Twoich znajomych! Masz także mozliwość zmiany otrzymywanej prowizji do 20%.

JAKIE KOSZTY, CZY NAKŁADY INWESTYCYJNE TRZEBA PONIEŚĆ?

Główny wydatek to koszt połączenia telefonicznego do klienta, czy też spotkania się z nim osobiście.

Przekonaj się sam! Zachęcaj do składania zamówień na artBHP.pl i zarabiaj!

Zachęcaj do składania zamówień na artBHP.pl i zarabiaj!

DBAJ O SWOJE KONTAKTY, A MY ZADBAMY O RESZTĘ!

Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Uruchom mimo to / Run anyway
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards )